Testy z lat
ubiegłych

Testy z aktów
prawnych

Próbny egzamin
Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując egzamin z aktów prawnych wymaganych na

egzaminie na inspektora kontroli skarbowej

. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych. System punktacji jest taki sam jak na egzaminie (poprawna odpowiedź +2 punkty, zła odpowiedź -1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów). Na rozwiązanie testu masz 50 minut.

Inspektor kontroli skarbowej - egzamin próbny.

(Próbny egzamin składa się z pytań testowych zawartych w pakietach poniżej.)

Rozwiązane pytania: 0/5476

Rozwiązuj Egzamin
Pakiety

Kodeks karny skarbowy

Rozwiązane pytania: 0/454

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Zaniechanie ukarania sprawcy

Przestępstwa skarbowe

więcej »

Kodeks spółek handlowych

Rozwiązane pytania: 0/1541

Przepisy wspólne

Przepisy ogólne - spółki osobowe

Przepisy ogólne - spółki kapitałowe

więcej »

Ordynacja podatkowa

Rozwiązane pytania: 0/498

Przepisy ogólne

Organy podatkowe

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

więcej »

Prawo dewizowe

Rozwiązane pytania: 0/88

Ustawa o finansach publicznych

Rozwiązane pytania: 0/549

Zasady finansów publicznych-przepisy ogólne, środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Jawność i przejrzystość finansów publicznych, zasady gospodarownia, kontrola zarządcza

więcej »

Ustawa o kontroli skarbowej

Rozwiązane pytania: 0/104

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozwiązane pytania: 0/188

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozwiązane pytania: 0/225

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozwiązane pytania: 0/284

Ustawa o podatku od towarów i usług

Rozwiązane pytania: 0/116

Ustawa o rachunkowości

Rozwiązane pytania: 0/298

Pakiety z lat ubiegłych

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2016 września 26 zestaw I 2016

Rozwiązane pytania: 0/60

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2016 września 26 zestaw II 2016

Rozwiązane pytania: 0/60

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2015 październik 28

Rozwiązane pytania: 0/60

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2014 październik 28

Rozwiązane pytania: 0/59

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej  2013 listopad 27

Rozwiązane pytania: 0/59

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2012 listopad 7

Rozwiązane pytania: 0/113

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2012 kwiecień 25

Rozwiązane pytania: 0/113

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2011 listopad 15

Rozwiązane pytania: 0/115

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej 2011 kwiecień 12

Rozwiązane pytania: 0/110

IKS - Kodeks postępowania administracyjnego ?

Rozwiązane pytania: 0/18

IKS - Kodeks spółek handlowych ?

Rozwiązane pytania: 0/24

IKS - Kodeks karny skarbowy ?

Rozwiązane pytania: 0/39

IKS - Ordynacja podatkowa ?

Rozwiązane pytania: 0/87

IKS - Ustawa o finansach publicznych ?

Rozwiązane pytania: 0/25

IKS - Prawo dewizowe ?

Rozwiązane pytania: 0/13

IKS - Ustawa o kontroli skarbowej ?

Rozwiązane pytania: 0/74

IKS - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Rozwiązane pytania: 0/66

IKS - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Rozwiązane pytania: 0/54

IKS - Ustawa o podatku od towarów i usług ?

Rozwiązane pytania: 0/54

IKS - Ustawa o podatku akcyzowym ?

Rozwiązane pytania: 0/30

IKS - Ustawa o rachunkowości ?

Rozwiązane pytania: 0/26

Grupa ArsLege:

Pomoc     Regulamin portalu     Kontakt   

Copyright 2009-2023 ArsLege
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies.

Akceptuję